Kontakt oss

Vest-Finnmark Krisesenter

Postboks 124,
9615 Hammerfest


Besøksadresse: 
Meridiangata 7

Tlf: 48 50 44 85
Fax: 78 41 46 83

post@vestkris.no