Hva er vold?

Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. En måte å definere hva som er vold er å snakke om ulike former for vold:

FYSISK VOLD

Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.

Fysisk mishandling inkluderer:
Slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning.

PSYKISK VOLD

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Mens mange par kan si ting som de angrer defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parforhold / familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk mishandling også inneholder psykisk mishandling. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra psykisk til fysisk mishandling.

Psykisk mishandling inkluderer:
Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette uriktige anklager, forhør.

SEKSUELL VOLD

Denne type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre.

Seksuell mishandling inkluderer:
Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.

KONTROLLERENDE ADFERD

Den viktigste drivkraften for den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/familie. Utover de handlingene som til nå er beskrevet benyttes også andre maktmidler som krenker og skaper frykt hos kvinner. Dette gjør det enda vanskeligere for kvinner og handle slik at de selv og evt. barn i familien sikres verdige livsforhold.

Eksempler på dette kan være:

ØKONOMISK KONTROLL:
Nekte henne å arbeide, prøve å få henne oppsagt, ta kontroll over pengene hennes.

SETTE BARNA OPP MOT HENNE:
True med å kontakte barnevernet dersom hun vil reise, beskrive partneren overfor barna på en krenkende måte.

TRUSLER:
Utsette henne for trusler om å skade slektninger, venner eller dem hun jobber sammen med. True med å sette ut rykter om henne til de samme.

DOMINERENDE ADFERD:
Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke henne i påsyn av andre.

SETTE HENNE I FORLEGENHET:
Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker henne.

ISOLASJON:
Kontrollere hva hun gjør, hvor hun, hvem hun er sammen med og hva hun snakker med andre om.

MATERIELL VOLD

Med materiell vold menes vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre mennesker. Likevel kan det hende at man ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne kan være svært skremmende og derved skadelig.