Historikk

1979 - Norsk Kvinneforbund avd. Hammerfest begynte å arbeide med opprettelse av Krisetelefon for mishandla og voldtatte kvinner i mars 1979. Krisetelefonen åpnet fredag 05.10.79, med åpningstider kl. 2200-0700 natt til lørdag og søndag. 28 vakter er tilknyttet Krisetelefonen.

1980 - Krisetelefonens gruppe i Hammerfest var med på å starte Krisetelefonen i Alta, Honningsvåg, Lakselv, Vadsø og Kirkenes.

1986 - Vest-Finnmark Krisesenter åpner 08.05.86. Senteret har døgnkontinuerlig drift alle dager. Krisesenteret dekker kommunene: Sørøysund, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Alta, Hasvik, Loppa og Hammerfest. Ca. 60 frivillige vakter er tilknyttet senteret.

1993 - Krisesenteret flytter inn i stor enebolig 01.11.93. Krisesenteret har nå 14 frivillige vakter.

1999 - Fra 01.01.99 er det inngått en ny samarbeidsavtale mellom de 7 eierkommunene av krisesenteret, som er: Nordkapp, Hasvik, Alta, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Hammerfest.

2001 - Tall fra årsrapport: 9 frivillighetsvakter ved Vest-Finnmark Krisesenter, 11 frivillighetsvakter ved Krisetelefonen i Alta og 16 frivillighetsvakter ved Krisetelefonen i Nordkapp.

2002 - Krisetelefonen i Nordkapp ble lagt ned 01.01.02.

2005 - Vest-Finnmark Krisesenter ble 01.07.05 gjort om til to selvstendige krisesenter, Vest-Finnmark Krisesenter avd. Alta og Vest-Finnmark Krisesenter Hammerfest.

2007 - 31.12.07 Alta og Loppa sa opp avtalen med Vest-Finnmark Krisesenter.

2008 - Samarbeidskommuner er nå Måsøy Nordkapp, Kvalsund, Hasvik og Hammerfest.

2011 - Samarbeidskommuner er nå Måsøy, Nordkapp, Kvalsund, Hasvik, Berlevåg, Gamvik og Hammerfest

2018 - Flyttet Vest-Finnmark krisesenter i nye lokaler i Merediangata 7.