Krisesenter for menn

Har du vært utsatt for vold i nære relasjoner fra en person i nær familie med deg?

Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva som skjer?

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen prøve å finne løsninger.

 

Kanskje trenger du for en periode:

- Råd og veiledning vedrørende din situasjon

- Et trygt sted å bo

- Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet

- Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt

 

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bearbeiding og bistand til

å finne løsninger.

Vi som jobber her har erfaring med å jobbe med mennesker, og har god kjennskap til andre kulturer.

 

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

 

Alle våre tjenester er gratis.

 

Det øvrige hjelpeapparatet kan også henvise menn til krisesenteret.