Linker

http://www.krisesenter.net/ - Krisesenteret i Trondheim
http://www.krisenett.no/ - Krisesenteret i Vestfold
http://www.krisesenter.sf.no/ - Krisesenteret i Sogn og Fjordane

http://www.krisesenter.com/ - Krisesentersekretariatet
http://www.atv-stiftelsen.no/ - Alternativ til vold, behandlings- og kompetansesenter
http://www.mentalhelse.no/ - Mental Helse Norge
http://www.kirkens-sos.no/ - Kirkens SOS
http://www.dixi.no/ - Dixi, ressursside for voldtatte
http://www.jentevakta.com/ - Jentevakta
http://www.advokatenhjelperdeg.no/ - En tjeneste fra advokatforeningen
http://www.jurk.no/ - Gratis juridisk rettshjelp for kvinner
http://www.kirkens-ressurssenter.no/ - Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
http://www.voldsoffer.no/ - Landsforeningen for voldsofre
http://www.noabuse.no/ - Webportalen mot overgrep
www.116111.no - Alarmsentral for utsatte barn og unge