Krisesenteret i Hammerfest - trygt og anonymt

Krisesenteret er drevet av kvinner med lang og stor erfaring i mishandlingsproblematikk. Formålet er å hjelpe andre kvinner som er i en vanskelig samlivssituasjon. Det er viktig å komme ut av isolasjonen, få hjelp og støtte hos folk du kan stole på, og som har taushetsplikt. Vi tar gjerne imot ris og ros til våre sider på e-post. Tilbakemeldingsskjema finner du under kontakt oss.

www.116111.no
Alarmsentral for utsatte barn og unge: tlf. 116 111. Alarmsentralen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold, og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt. Tjenesten er åpen når det lokale barnevernet er stengt.

www.dinutvei.no

Nettportalen dinutvei.no gir informasjon til utsatt for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. dinutvei.no gir oversikt over hjelpetilbud over hele landet.Her finner du også fagstoff og en spørsmål og svar- tjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

www.littsint.no ABC i sinnemestring. Link til gratis E-bok

www.bufetat.no/familievern- familievernkontoret i Hammerfest mob. 466 15580

www.vernforeldre.no Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Mann utsatt for vold i nære relasjoner www.reform.no tlf. 22 34 09 50

 

 

Filmene er lagd av Røde Kors og Salten krisesenter.
Se de på flere språk her

Aktuelle saker